වියත්මග උගතුන්ට නාමයෝජනා දෙන්න ගමේ නූගතුන් කැමතිනෑ - මහාචාර්ය ජයසුමන

Wednesday, January 22, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ඇතැම් දුර්වල ආසන සංවිධායකයින් වියත් මග සංවිධානයේ සාමාජිකයින්ට ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට ඉඩ නොදෙමින් බාධා කරමින් පවතින බව මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.
  Read More>>