සමාජ ජාලාවලට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් නව නීති

Saturday, January 25, 2020 0 Comments

සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ සදාචාරාත්මක හා ආගමික වශයෙන් අපහාසාත්මක අදහස් දැක්වීම සහ පොස්ටු (Posts) පළ කිරීම නැවැත්වීම සඳහා නව නීති හඳුන්වාදීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සූදානම් වේ. ඒ අනුව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News