ෂාරුක් ඛාන්ට බෝම්බ ගැසූ සිද්ධිය ගැන මා දන්නෙ හැමෝම දන්න ඕපදූප පමණයි - ගම්මන්පිල

Friday, January 24, 2020 0 Comments

පසුගියදා රන්ජන් රාමනායකගේ පාර්ලිමේන්තු කතාවේදී ෂාරුක් ඛාන්ට බෝම්බ ගැසූ සිද්ධිය ගැන උදය ගම්මංපිල මහතාට එල්ලවූ චෝදනාව ගැන ඔහු මෙසේ කියයි.
  Read More>>