මිරිහාන පොලිසියේ නිලධාරියෙකු වෙඩි තබාගෙන මියයයි

Wednesday, January 15, 2020 0 Comments

අද (15) උදෑසන මිරිහාන පොලීසියට අනියුක්ත පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු වෙඩි තබා ගෙන සිය දිවි හානි කරගෙන තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News