ජනපති කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

Thursday, January 16, 2020 0 Comments


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද(16) සවස කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතවූයේය.

  Read More>>