කහව වෙරළේ ඉන්න නෑ - රේප් කරනවා නැත්නං සුද්ද කරනවා - විදේශිකයින්ගෙන් පැමිණිලි

Monday, January 27, 2020 0 Comments

කහව වෙරළ තීරයට එන විදෙස් සංචාරකයන් හා පෙම්වතුන්ගේ මුදල් හා දේපළ කොල්ලකන සංවිධානාත්මක කල්ලියක් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ බව අම්බලන්ගොඩ මූලස්ථාන පොලිසිය කියයි. අකුරල ස්වාභාවික මුහුදු නාන ස්ථානය හා කහව හන්දිය දක්වා මුහුදු වෙරළ  තිරය තුළ පසුගිය කාලයේ සිට
  Read More>>