අඩු ආදායම්ලාභීන්ට අඩු මිලට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට අඩු මිලට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සැපයීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නැංවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ. මෙම වැඩසටහන යටතේ  සැම හිමිකම්ලාභියකුටම ආහාර මිලදී ගැනීමට විශේෂ ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩිපතක් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News