පුටින් ජනපති ධූරය දෙවතාවකට සීමාකරන්න කැමතිවේ - හදිසි තීරණයකින් රුසියානු රජය ඉල්ලා අස්වේ

Wednesday, January 15, 2020 0 Comments

අද (15) විදෙස් වාර්තා මවිත කළ සිදුවීමක් බවට පත්වෙමින් රුසියානු රජය ඉල්ලා අස්විය. ජනපති පුටින්ගේ කැමැත්තද සහිතව අගමැති ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ අනුව සමූල ඉල්ලා අස්වීමක් සිදු කළහ.
මෙම තීරණයට බලපා ඇත්තේ රුසියාවේ පාර්ලිමේන්තුව නව ව්‍යවස්ථා සශෝධනයක් සිදු කිරීමේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News