ඇවන්ගාඩ් සභාපති ළගත් රට පෙරළන හඬ පට

Wednesday, January 15, 2020 0 Comments

පසුගිය රජයේ ඇතැම් ප්‍රබල අමාත්‍යවරුන් ඔවුන්ගේ ඥාතීන් හා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් කෝටි ගණනක මුදල් කප්පම් වශයෙන් ලබාගත් ආකාරය සටහන් වූ හඬපට රැසක් තමා සන්තකයේ පවතින බව ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා පවසනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News