අඩුකළ බදු සහනය ජනතාවට නොදෙන ව්‍යාපාරිකයන් ගැන පියවර ගන්න - ජනපති

Tuesday, January 14, 2020 0 Comments

රජය විසින් ලබාදෙන ලද බදු ප්‍රතිලාභ පාරිභෝකයන්ට ලබා නොදෙන ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවරයන් ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට සහ දේශීය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News