ගෑනු දිහා බලන විදිහ අන්තිමයි - විශ්වාසය කඩා බිඳ දැම්මා රන්ජන් කවුද කියල එළිවුණා -උපේක්‍ෂා

Wednesday, January 15, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/ranjan-upeksha.html
මේ දිනවල හඬපටි නිසා ආන්දෝලනයක් ඇති කර තිබෙන රන්ජන් රාමනායක සම්බන්ධයෙන් අදහසක් පළකරන්නැයි පුවත්පතක් කළ ඉල්ලීමට බොහෝ සහෝදර කලාකරුවන් ප්‍රතිචාර
දැක්වීමෙන් වැළකී තිබේ.
තම ක්ෂෙත්‍රයේ හිතවතා වෙනුවෙන්
  Read More>>