ඉන්ටර්නෙට් ගිය නිකවැරටිය කුකුළු ගොවිපළක බල්ලන්ට පහරදීම ගැන පරීක්ෂණ

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

නිකවැරටිය කොබෙයිගනේ ගබඩාව ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන පෞද්ගලික කුකුළු ගොවිපළකදී සුනඛයන්ට වෙඩි තබා සහ පහරදී අමානුෂික අන්දමට ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කොබෙයිගනේ පොලීසිය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News