කටුනායක ගුවන්තොටේදී තැරැව්කරුවෝ 9ක් දැලේ

Monday, January 20, 2020 0 Comments

කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළේ පිටවිමේ පර්යන්ත තහනම් කලාපයේ ගුවන් මගීන්ට හිරිහැර වන සේ නීති විරෝධීව රැඳී සිටි තැරැව්කරුවන් නවදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව විශේෂ කාර්ය බළකාය කියයි. මෙම තැරැව්කරුවන් පිටවීමේ පර්යන්තයේ රැඳි සිටිමින් දෙස් විදෙස් ගුවන් මඟින්ට
  Read More>>