පවුල් ප්‍රශ්නෙට ඇසිඩ් ගසා 8 ක් රෝහලේ

Sunday, January 12, 2020 0 Comments

ඊයෙ (11) රාත්‍රී 9 ට පමණ බුලත්කොහුපිටිය මොරොන්තොට ප්‍රදේශයේ පවුල් 2 ක් අතර ඇතිවූ ආරවුලක් අතරතුරදී ඇසිඩ් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම නිසා අනතුරක් සිදුව තිබේ.
  Read More>>