රන්ජන් විනිසුරුවරුන් 60ක් සමග කතා කරලා – එජාප අයම විවේචනය කරන හඬපට රැසක්

Saturday, January 11, 2020 0 Comments

හිටපු රාජ්‍ය ඇමැති රන්ජන් රාමනායක සිදු කළ බව කියන දුරකථන සංවාද අතර විනිසුරුවරුන් හැටකට අධික පිරිසකගේ හඬ පටද ඇති බව වාර්තා වේ.
  Read More>>