සී.අයි.ඩිය - ශානිගෙන් පැය 5ක් ප්‍රශ්න කරයි

Friday, January 24, 2020 0 Comments

වැඩ තහනම් කරනු ලැබ සිටින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ශානි අබේස්කර මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (23) පැය 5ට ආසන්න කාලයක් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගත්තේය. අධිකරණ නියෝගයකට අනුව ශානි අබේසේකර මහතා ඊයේ පෙරවරු
  Read More>>