මියගිය සියල්ලන් 55 ට ඉහළ අය චීනයේ කොරෝනා වෛරසයේ සායනික වාර්තා

Sunday, January 26, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/corona-virus-clinical-reports.html
චීනයේ හුබෙයිහි වුහාන් ප්‍රදේශයෙන් පැතිරී යන කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ලෝකයෙම අවධානය දැන් යොමුව පවතී.චීනය හැර රටවල් 20 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක මෙම වෛරස් ආසාදිත එම සැකය සහිත අය හමුව තිබේ. කෙසේ වෙතත් මෙම ආසාදන තත්ව නිසා තවම මියගිය අය සිටින්නේ චීනයේ පමණි.
චීනයේ ආසාදිතයින් මියගිය ගණන ජනවාරි 26 උදේ වනවිට 56 කි.
හුබෙයි පළාත් සෞඛ්‍ය හා සෞඛ්‍ය කමිටුවේ වාර්තාව අනුව
  Read More>>