හිරුනිකාගේ ව්‍යාජ හඩ පට මුදාහැරිය යූටියුබ් නාලිකා 48 කට එරෙහිව පැමිණිලි

Wednesday, January 22, 2020 0 Comments

රන්ජන් රාමනායක සමග පැවැත්වූ සංවාද යයි දක්වමින් අන්තර්ජාලයේ හඩ පට පළ කර ඇති යූටියුබ් නාලිකා අතරින් 48 කට එරෙහිව පුද්ගලිකත්වය අවභාවිතා කිරීම, ව්‍යාජත්වය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News