වූහාන් සිසුන් ලංකාවට ගෙන්වීමට ඉඩ නොදේ - වෙනත් 150 ක් ගෙන්වයි

Sunday, January 26, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/150-students-wuhan-sichuan.html
කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් වැඩි වශයෙන්ම සිටින බව පැවසෙන චීනයේ වුහාන්හි සිරවී සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 30 දෙනා මෙරටට ගෙන්වීමට දැරූ වෑයම තවම අසාර්ථකවී ඇත.
ජනපති නියමයෙන් ඒ ගැන විධිවිධාන යොදන්නට බලධාරීන් උත්සාහ කළ නමුත් දැනට සියලු කාර්ය නවතා පාළු නගරයක් බවට පත්ව ඇති වුහාන් නගරයේ සිසුන් පිටතට ගෙන ඒමට
  Read More>>