ගහගත්ත කොළඹ සරසවි සිසුන් 12 දෙනා නැවත රිමාන්ඩ්

Saturday, January 11, 2020 0 Comments

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් දෙපිරිසක් අතර පසුගිය 8 වන බදාදා දින ඇතිවූ ගැටුම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මේ වනවිට  කුරුඳුවත්ත පොලිසිය නිකුත් කර තිබේ.
2020.01.08 වන දින කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල
  Read More>>