කංජිපානිගේ සිරකුටියේ දොරපළුවකින් ජංගම දුරකථනයක් සොයාගනී

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවකු වන කංජිපානි ඉම්රාන් නමැත්තා රඳවා සිටින බුස්ස  බන්ධනාගාරයේ සිරකුටියේ දොරේ සගවා තිබූ ජංගම දුරකථනයක් බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශ නිලධාරින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News