ආර්ථිකයත් ඉක්මනින් ගොඩගන්නවා - රාජ්‍ය ඇමති ෂෙහාන් සේමසිංහ

Tuesday, December 03, 2019 0 Comments

බදු සහන ලබා දී ජනතාවගේ ජීවන බර සැහැල්ලු කළා සේම කඩා වැටී තියබත මෙරට ආර්ථිකය ඉතාමත් ඉක්මනින් ප්‍රකෘති තත්වයට පත්කරන බව සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා කොළඹදී ඊයේ (2) පැවැසිය.
  Read More>>