වෙස් මුහුණ පැළඳ බණ්ඩාරගම දේවාලයකට කඩාවැඳී කපු කතත්, මවත් කොටා දමලා

Monday, December 02, 2019 0 Comments

වෙස්මුහුණු පැළඳ තියුණු ආයුධ ඇතැතිව බණ්ඩාරගම රණවිරු මාවතේ දේවාලයක් පවත්වාගෙන යන නිවසකට කඩා වැදුණු පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු දේවාලය පවත්වාගෙන යන කාන්තාවට හා ඇයගේ මවට අතින් පයින් හා තියුණු ආයුධවලින් පහර දී දරු දෙදෙනා ද සමඟ ඔවුන් නිවාස තුළ රුඳවාගෙන සිටිය දී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News