මෝටරයක් පිරික්සන්න ගිය සරසවි සිසුවා විදුලිසැර වැදී මරුට

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ කිලිනොච්චිය මණ්ඩපයේ සිසුවෙකු කිලිනොච්චිය උරුතිරපුරම් ශිවනගර් ප්‍රදේශයේදී විදුලි සැර වැදී මියගොස් ඇති බව කිලිනොච්චිය පොලිසිය පවසයි.
  Read More>>