ගෝඨා ඇවිත් මාසයයි මෙන්න කරපුවා - ජනාධිපති කාරයාලයෙන් දන්වයි

Monday, December 23, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/12/gota-work-one-month.html#more
ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයට පත්ව ගත වූ මසක් තුළ එළඹි තීන්දු තීරණ සහ සිදුකළ කාර්යන් පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ජනාධිපතිවරණ සමයේදී
  Read More>>