බොරු උද්ඝෝෂණ දැන් ඇති ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන අන්තරේ ශිෂ්‍ය නියෝජිතයන් හමුවේ කියයි

Tuesday, December 03, 2019 0 Comments

තම තමන්ගේ දේශපාලන හා පෞද්ගලික න්‍යාය පත්‍රවලින් ඉවත් වී රටේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය උදෙසා පවතින ගැටලවලට සාකච්ඡාවෙන් විසඳුම් ලබාගන්නැයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගෙන්,
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News