පාසල් නිල ඇඳුම් ගෙන්නලා ඉවරයි වවුචර් නිකුත් කරන්න - කුඩා හා මධ්‍ය ව්‍යාපාරික සංගමය

Monday, December 02, 2019 0 Comments

පාසල් නිල ඇඳුම්වලට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ රෙදි ලංකාවට ගෙන්වා තිබෙන බවත්, මේ නිසා කඩිනමින් නිල ඇඳුම් රෙදි වවුචරය නිකුත් කරන ලෙස අද (02දා) දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් හා ලේකම්වරයාගෙන් ලිඛිතව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News