ගෝඨාභය දින්නාට ඡන්ද ඔට්ටුව දිනුවත් චෙක්පත අගරුවී ජයග්‍රාහකයා පොලිසියේ

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/12/gotabaya-winner-police.html#more
සුගියදා පැවැති ජනාධිපතිවරණයන් ජයග්‍රහණය කරන අපේක්ෂකයා කවුදැයි යන්න පිළිබඳව ඔට්ටුවක් අල්ලා එම ද ඔට්ටුවෙන් පරාජිත පුද්ගලයා ජයග්‍රහණය කළ පුද්ගලයාට අදාළ ඔට්ටුව වෙනුවන් ලබාදී තිබූ චෙක්පතට මුදල් නොගෙවන ලෙස බැංකුවට දැනුම්දී තිබීම හේතුවෙන් ඔට්ටුවේ මුදල් ලබා ගැනීමට පොලිසියට ගිය සිද්ධියක් උරුබොක්කෙන් වාර්තා විය.
ජනාධිපතිවරණයෙන් තමන් උදවු කරන අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කරන බවට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News