සංගීතයට ගිහින් එද්දි ඔරුව පෙරළී අලුත බැන්ද ජෝඩුව අතුරුදහන්

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/12/couple-missing.html
සංගීත සංදර්ශනයක් නරඹා මගුරු ගඟ හරහා ඔරුවකින් යමින් සිටියදී තරුණ අඹුසැමි යුවළක් ඔරුව පෙරළීමෙන් අතුරුදන්ව ඇතැයි බුලත්සිංහල පොලිසිය කියයි.
මෙම සිද්ධිය ඊයේ 23 වැනිදෑ අලුයම් කාලයේ වී ඇති අතර මෙලෙස අතුරුදන්ව ඇත්තේ
  Read More>>