කුඩා ට්‍රක් හා මදුරුවා යතුරුපැදි පොලිසියෙන් ඇල්ලීම නවතයි

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

බලපත්‍ර නොමැති පිටුපස ආවරණය කරන ලද කුඩා ට්‍රක් රථ හා ලියාපදිංචි නොකළ එන්ජින් ධාරිතාව 49 සීසී වර්ගයේ මදුරුවා යතුරුපැදි අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවැරිම තාවකාලිකව නතර කරන ලෙසට දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන වෙත දැනුම් දී ඇතැයි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන්
  Read More>>