කටුනායක රේගු ස්කෑන් යන්ත්‍රය ජනපති එද්දි චෙක් කරලා

Monday, December 02, 2019 0 Comments

කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණෙන ගුවන් මගීන් , ඔවුන්ගේ සිරුරු වල විවිධ ස්ථාන වල සගවා ගෙන එනු ලබන රත්තරන් , විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News