නව පරපුරට ඉඩදෙමින් දේශපාලනයෙන් සමුගන්නවා - සරත් අමුණුගම

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

නව පරම්පරාවට ඉඩ දෙමින් තමා දේශපාලනයෙන් සමුගන්නේ යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා පෙරේදා මහනුවරදී පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News