හිටපු ඇමතීන්ගේ ලිපිගොනු පුවත පදනම් විරහිතයිලු

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments


"හිටපු කැබිනට් ඇමැතිවරුන්ගේ ගනුදෙනු ඇතුළත් ලිපිගොනුවක් අගමැති අතේ” නමින් පළවූ ප්‍රවෘත්තිය පදනම් විරහිත, අසත්‍ය පුවතකැයි හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට පැවරි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News