බම්බලපිටිය චීන වැඩබිමක සිට ගාලුපාරට යකඩ කූරු වීසිකළ ඉංජිනේරුවා දැලේ

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

බම්ලපිටිය නගරයේ චීන ජාතිකයන්ගේ ඉදිකිරීම් වැඩබිමක 39 වැනි මහලේ සිට ගාලු පාරේ වාහන දෙසට යකඩ කූරු හා ගඩොල් විසිකළ බව කියන ශ්‍රී ලාංකික ඉංජීනේරුවෙක් පෙරේදා (22) කොල්ලුපිටිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
  Read More>>