අනියම් පෙමට බාධා වූ පුතුට වස පොවා සැඟවී සිටි මව සහ අනියම් සැමියා අත්අඩංගුවට

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

අනියම් පෙමට බාධාවක් වූ දස හැවිරිදි පුතුට වස පොවා සැඟව සිටී මවක හා ඇගේ අනියම් සැමියා කොත්මලේ පොලීසිය මඟින් අත්අඩංගුවට ගෙන අනියම් සැමියා නවලපිටිය අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත්කරන ලදී.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News