මුසම්මිල් වයඹ ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසය ප්‍රතික්ෂේප කරේ බෝගහක් තියන නිසාලු

Monday, December 02, 2019 0 Comments

වයඹ පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත් කරන ලද ඒ.ජේ.ඒ. මුසම්මිල් මහතා මෙතෙක් වයඹට පත්වූ සියලුම ආණ්ඩුකාරවරුන් භාවිත කළ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සහ නිල නිවස භාවිතයට ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් බරපතළ ගැටලු රැසක් මතුව තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News