අයහපත් කාළගුණය බාධා වුවහොත් සා.පෙළ අපේක්ෂකයින්ට විකල්පයක්

Sunday, December 01, 2019 0 Comments


අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ නියමිත විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණීමට බාධා ඇති වුවහොත් අසල පිහිටි මධ්‍යස්ථානයක දී විභාගය සම්පූර්ණ කළ හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
  Read More>>