මේ ආණ්ඩුව කිසිදාක දේශපාලන පලිගැනීම් කරන්නේ නෑ - රාජ්‍ය ඇමති ජානක වක්කුඹුර

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

වත්මන් ආණ්ඩුව දේශපාලන පලිගැනීම් නොකරන බවත් රාජිත සේනාරන්න හා පාඨලී චම්පික රණවක යන මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන්ද නීතියට අනුව කටයුතු කරන බවත් අපනයන බෝග රාජ්‍ය ඇමැති ජානත වත්කුඹුර මහතා පෙරේදා (22) වැනිදා පැවසිය.
  Read More>>