පැළවූ ලූනු කන්ටේනරයක් දඹුල්ලෙන් අත්අඩංගුවට

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය පිටුපස ප්‍රධාන මාර්ගයේ කන්ටේනර් රථයක තබා අලෙවි කිරීමට සූදානම්ව තිබු මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලොකු ලුනු තොගයක් දඹුල්ල මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය ඒකකය සහ දඹුල්ල
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News