එජාප ප්‍රතිසංවිධානයට කරුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නායකත්ව මණ්ඩලයක්

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානය සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත්කර එහි සභාපතිට ධුරය කරු ජයසුරිය මහතාට පිරිනැමිමට යෝජනා කර ඇතැයි එජාප ජ්‍යෙෂ්ඨ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News