දුම්වැටි අලෙවි නොකරන ව්‍යාපාරිකයන් ඇගයීමේ වැඩසටහන්

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

හය මාසයක කාලයක් තිස්සේ දුම්වැටී අල‍ෙවි නොකරන ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඕමල්පේ මහජන සෞඛය පරීක්‍ෂක කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපාරිකයන් ඇගයිම පසුගිය (21 දා) දාපන් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News