බදුල්ලේ අවතැන් වු පවුල් 77ක් කඳවුරු තුනක රඳවති

Sunday, December 01, 2019 0 Comments

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  පවුල් දෙසීයක පුද්ගලයින්  අටසියක්   පමණ අද (01) දින වනවිට  බලපෑමට ලක්වි ඇතැයි ද  නායයෑම් අවදානම නිසා පවුල් 77ක් පදිංචි ස්ථානවලින් ඉවත්කර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News