මාස 11 ට ඩෙංගු රෝගීන් 75,000ක් මරණ 93 ක්

Tuesday, December 03, 2019 0 Comments

මෙම වසරේ (2019) ගතවූ මාස 11 තුළදී දිවයිනෙන්ම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News