අමරවීර චමල් සිටි බෙලිඅත්තේ ශ්‍රිලනිප රැස්වීම පොලිසියෙන් නවත්වයි

Sunday, November 03, 2019 0 Comments

බෙලිඅත්ත කාර්මික විද්‍යාල ශ්‍රවනාගාරයේ ඊයේ (02) දින පැවැති බෙලිඅත්ත ආසනයේ ශ්‍රී.ල.නි.ප. කාන්තා බල මණ්ඩල රැස්වීම අවසර නොගෙන පැවැත්වූ නිසා බෙලිඅත්ත පොලීසියේ දැනුම්දීම මත අතරමගදී නවතාලීමට සංවිධායකයින්ට සිදුවිය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News