දේශපාලනය චෙස් ක්‍රීඩාවට වඩා වැඩි දෙයක් වරෙක බොක්සිං වගේ ලේ වැගිරෙන ක්‍රීඩාවක් - රනිල්

Friday, November 22, 2019 0 Comments

දේශපාලනය යනු චෙස් ක්‍රීඩාවටත් වඩා වැඩි දෙයක් යැයි ද ඊට කණ්ඩායම් හැගීම අත්‍යවශ්‍ය යැයි ද හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.වරෙක දේශපාලනය බොක්සිං වගේ ලේ වැගිරෙන ක්‍රීඩාවක් යැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ටිවිටර් පණිවිඩයෙන් සඳහන් කරයි.

'දේශපාලනය කියන්නේ චෙස් ක්‍රීඩාවට වැඩි දෙයක්. ඒක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වගේ කණ්ඩායම් ක්‍රියාවක්. ඒ සඳහා මැරතන් ක්‍රීඩාවේ මෙන් සවිබලයක් අවශ්‍යයි. එමෙන්ම දේශපාලනය රගර් ක්‍රීඩාව මෙන් අසීරු ක්‍රීඩාවක්. ඒ වගේම බොක්ෂින් ක්‍රීඩාව සේ ලේ වැගිරෙන ක්‍රීඩාවක් යැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ට්විටර් පණිවිඩයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් සමුගැනීමෙන් අනතුරුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම ට්විටර් පණිවිඩය නිකුත් කර තිබේ.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News