දේශපාලනය චෙස් ක්‍රීඩාවට වඩා වැඩි දෙයක් වරෙක බොක්සිං වගේ ලේ වැගිරෙන ක්‍රීඩාවක් - රනිල්

Friday, November 22, 2019 0 Comments

දේශපාලනය යනු චෙස් ක්‍රීඩාවටත් වඩා වැඩි දෙයක් යැයි ද ඊට කණ්ඩායම් හැගීම අත්‍යවශ්‍ය යැයි ද හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.වරෙක දේශපාලනය බොක්සිං වගේ ලේ වැගිරෙන ක්‍රීඩාවක් යැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ටිවිටර් පණිවිඩයෙන් සඳහන් කරයි.

'දේශපාලනය කියන්නේ චෙස් ක්‍රීඩාවට වැඩි දෙයක්. ඒක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වගේ කණ්ඩායම් ක්‍රියාවක්. ඒ සඳහා මැරතන් ක්‍රීඩාවේ මෙන් සවිබලයක් අවශ්‍යයි. එමෙන්ම දේශපාලනය රගර් ක්‍රීඩාව මෙන් අසීරු ක්‍රීඩාවක්. ඒ වගේම බොක්ෂින් ක්‍රීඩාව සේ ලේ වැගිරෙන ක්‍රීඩාවක් යැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ට්විටර් පණිවිඩයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් සමුගැනීමෙන් අනතුරුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම ට්විටර් පණිවිඩය නිකුත් කර තිබේ.