සුළු ජනයාට සලකන්නැයි ඉල්ලා ජනපති ගෝඨාභයට හකීම්ගෙන් ලිපියක්

Tuesday, November 19, 2019 0 Comments


ශ්‍රී ලංකාවේ හත්වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සියලු සුළුජන කොටස්වල සිත් දිනාගනීමින් ජාතීන් අතර එකමුතුබව සහ සමගිය ගොඩනැගීමට මුල්වී කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය පවසයි. නීතිය හා සාමය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නීතියේ
  Read More>>