ශ්‍රී ලංකාව හා ඕමානයේ මස්කට් සෘජු ගුවන් ගමන්ගමන් ඇර‍ඹේ

Tuesday, November 26, 2019 0 Comments

ඕමානයේ මස්කට් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ අතර සෘජු ගුවන් ගමන් යානයක් ආරම්භ කර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News