"නිපන්දු"නිරීක්ෂණයට රූපවාහිනි විනිසුරෙක්

Thursday, November 07, 2019 0 Comments

එළඹෙන වර්ෂයේ පැවැත්වෙන ඉන්දියන් ප්‍රිමියර් ලීග් (අයි.පී.එල්.) තරගාවලියේ” නිපන්දු නිරීක්ෂණය සඳහා අතිරේක රූපවාහිනී විනිසුරුවරයෙකු (T.V. Umpire) යෙදවීමට එහි පාලනාධිකාරියේ අවධානය යොමු වී ඇත. තරගාවලියේදී විනිසුරුවන්ගෙන් සිදුවන වැරදීම් අවම කිරීම සඳහා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News