එජාප නායකත්වය භාර ගැනීම කරු ජයසූරිය ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි

Monday, November 25, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/11/karu-sajith-ranil-unp.html
ථානායක කරු ජයසූරිය මහතා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ නායකත්වය භාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි ඔහුට සමීප ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් හා මන්ත්‍රීවරුන් අවස්ථා කිහිපයකදී පක්‍ෂ නායකත්ව භාරගන්නැයි ඔහුගෙන් ඉල්ලා තිබෙන අතර, දැනට පක්‍ෂයේ අර්බුදයක් නිර්මාණය වී තිබෙන බැවින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News