පාසල් වාරය නිමවෙන්න කලින් නිල ඇඳුම් රෙදි ලැබෙන හැඩයක් නෑ

Tuesday, November 26, 2019 0 Comments

පාසල් සිසුන්ට රජයෙන් නොමිලයේ ලබාදෙන නිල ඇඳුම් වවුචර් හෝ රෙදි කට්ටල හෝ මෙවර පාසල් වාරය නිමවීමට පෙර ලබාදීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගත වී ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ආරංචිමාර්ග සඳහන්
  Read More>>